Dammarna

Klubben disponerar 3 stycken dammar utanför Ullared med inplanterad regnbåge i 2 av dem.                                                                  Endast medlemmar har tillåtelse att fiska i dammarna.
Här finns även en trevlig grillkåta som medlemmarna får disponera fritt.

Fiskeregler vid dammarna.

 1. Medlem får ta upp 1 fisk per dag , 3 fiskar per säsong.
 2. Familjemedlem fiskar på huvudmedlems kvot
 3.  All fisk som tas upp skall rapporteras. Finns pärm i stugan.
 4. Spinnfiske, flugfiske gäller. Mete efter regnbåge är förbjudet!
 5. Endast enkelkrok utan hullingar får användas.
 6. Uppmärksamma ändrade regler efter inplantering av fisk.
 7. Vid återutsättning hantera fisken varsamt, blöt händerna använd tång och kroka helst av i vattnet.
 8. Medlem får ta med sig max en gäst per gång. Gästkort kostar 50:-/gång. Gästen fiskar på medlemmens kvot. Skall skrivas i boken i gäststugan.
 9. Barn upp till 13år fiskar fritt i målsmans sällskap.
 10. Fiske får endast bedrivas med giltigt medlemskort.
 11. Håll rent runt sjöarna och ta med allt skräp hem.
 12. Släng ej fimpar i vattnet, de ätes av fisken
 13. Lägg inte fimpar i grillen /cementringen

Stugregler

 1.  Städa efter dig både inne och ute.
 2.  Har du gjort slut på något inne i stugan så meddela styrelsen, eller åtgärda det själv med egna medel om du vill.
 3.  Lämna inte ut kombinationslåsets nummer till ”utomstående”.
 4.  Lås efter dig och flytta kombinationen så att den inte ligger nära ”öppnandet”.
 5.  Vid eldning inomhus glöm ej att fälla upp skorstenen, och sedan när ni är färdiga att då fälla ner denna
 6.  Vid utnyttjande av stugan på tidiga morgnar eller sena kvällar, försök att inte ”väsnas” så att ni stör de boende.

info@usfk.nu

FISKE