Händer i Klubben

Vi har sagt upp avtalen med Tjärnesjön FVO och Svartens FVO om årskort för medlemmarna.

Båtarna kommer dock att ligga kvar tills vidare.

Nytt beslut tas på höstmötet

FISKE